วันที่ 3/12/64 Public Training by Zoom หลักสูตร : การบริหารเครื่องมือวัดและการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบสำหรับ ISO 9001 , IATF 16949 และ ISO 17025

Public Training by Zoom

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

(หลักสูตรสุดท้ายของปี 2564)

หลักสูตร : การบริหารเครื่องมือวัดและการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบสำหรับ ISO 9001 , IATF 16949 และ ISO 17025

ราคา 2,500 บาท/คน (ไม่รวม vat)

หากท่านมีปัญหาในการบริหารเครื่องมือวัด
(เช่น การกำหนดความถี่การสอบเทียบ การกำหนดจุดสอบเทียบ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัด)
และโดยเฉพาะการตีความใบรายงานการสอบเทียบ ว่าค่าที่ได้จากการสอบเทียบผ่านเกณฑ์หรือไม่ เทียบกับมาตรฐานอะไร
หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องดำเนินการอย่างไร Uncertainty มีผลอะไรกับการวัด และการนำเครื่องมือไปใช้หลังตีความ หลักสูตรนี้มีคำตอบค่ะ 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่

2. ใบสมัคร OnLine Public Training_TQC

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965 
ID Line : pabumas