บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation 

บรรยากาศการอบรม In-house Training

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด
วันที่ 5-6 มีนาคม 2564
หลักสูตร : ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation
(ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)