บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร Automotive Core Tools (หลักสูตร 2 วัน)

บรรยากาศการอบรม In-house Training

บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด  (สาขาโคราช)
วันที่ 1-2 มีนาคม 2566
หลักสูตร : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique
(APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC & Process Capability)
เทคนิคการใช้เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์