อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย : วันที่ 29/11/65 หลักสูตร Problem Solving Process by 8D and CAR/PAR by Why-Why analysis technique with workshop

เรียนเชิญ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมอบรมทุกท่าน
อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย Online by Zoom
หลักสูตร : Problem Solving Process by 8D and CAR/PAR by Why-Why analysis technique with workshop
การแก้ปัญหาโดย 8D, CAR/PAR ด้วยการวิเคราะห์ Why-Why (ฉบับใช้งานจริง)
วันที่อบรม : 29 พ.ย. 65
*** มีใบ Certificate ให้ทุกท่านที่เข้าอบรม (ไฟล์ PDF) ***
.
คลิปแนะนำหลักสูตรวันที่ 29/11/65 โดยวิทยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต
https://www.youtube.com/watch?v=sg6I0EnS3AQ
*** ลูกค้าสามารถลงทะเบียน Online ตาม Link ที่แจ้งมาได้เลยค่ะ ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas