อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย : วันที่ 16/12/65 หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 MPE, Verification, Correction factor, Intermediate check, PM,Validity of result, Use of statistical and Control chart

เรียนเชิญ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมอบรมทุกท่าน
อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย Online by Zoom
หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 MPE, Verification, Correction factor, Intermediate check, PM,Validity of result, Use of statistical and Control chart
(รวมเทคนิคการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพที่ทุกห้องปฏิบัติการต้องใช้)
วันที่อบรม : 16 ธ.ค. 65
*** มีใบ Certificate ให้ทุกท่านที่เข้าอบรม (ไฟล์ PDF) ***
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลูกค้าสามารถลงทะเบียน Online ตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ
2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม แต่ให้ห้อง Zoom บริษัทละไม่เกิน 5 ห้อง
3. บริษัทจะทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของลูกค้า หากลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วน
     จะยืนยันการสมัครอบรมภายใน 2-3 วัน
4. ลูกค้าสามารถแก้ไขรายชื่อและจำนวนผู้เข้าอบรมได้ ซึ่งจะต้องทำการกรอกใบสมัครใหม่ทั้งหมดอีกรอบนะคะ ให้วงเล็บตรงชื่อบริษัทว่า (รายชื่ออัพเดต) ทาง TQC จะยึดใบสมัครที่ลงทะเบียนมาล่าสุดค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas