อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 2/12/64 : หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation, Traceability and Inter-laboratory technique

Public Training by Zoom

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation, Traceability and Inter-laboratory technique
(เทคนิคการทวนสอบเครื่องมือวัด, การตรวจสอบระหว่างใช้งาน, การตรวจสอบความใช้ได้, การสอบกลับได้ และการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ)

 

                                                    เนื้อหาหลักสูตรอบรม :

  1. ภาพรวมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ทั้ง 8 ข้อ
  2. เทคนิคการทวนสอบเครื่องมือ (Verification) ตามข้อกำหนด 6.4.4 และ 6.4.5
  3. เทคนิคการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน(Measurement Intermediate check) ตามข้อกำหนด 6.4.10
  4. การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement Traceability) ข้อกำหนด 6.5
  5. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods) ข้อกำหนด 7.2.2    
  6. การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter – Laboratory comparison)
  7. Special: any question (ถาม-ตอบได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ISO 17025) 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่

2. ใบสมัคร OnLine Public Training_TQC

 

ตัวอย่างใบ Certificate (ไฟล์ PDF)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พบูมาศ (ออย)
E-mail : pabumas@thequality-center.com
Mobile : 089-695-2965 
ID Line : pabumas