ขอขอบคุณลูกค้าทั้ง 186 องค์กร / 925 ท่าน สำหรับการอบรมวันที่ 2/12/64 หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 How to

TQC ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน ทุกๆบริษัท ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกันอย่างล้นหลาม
สำหรับการเข้าร่วมอบรม วันที่ 2/12/64
หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation, Traceability and Inter-laboratory technique
(เทคนิคการทวนสอบเครื่องมือวัด, การตรวจสอบระหว่างใช้งาน, การตรวจสอบความใช้ได้, การสอบกลับได้ และการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ)
***หากความมีผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะ***