บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร Automotive Core Tools (หลักสูตร 3 วัน)

บรรยากาศการอบรม In-house Training

บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564
หลักสูตร : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique
(APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC & Process Capability)
เทคนิคการใช้เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์