ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Online Public Training : การตีความ/ทวนสอบ ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Interpretation) และการประมาณค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) สำหรับการสอบเทียบเองภายใน (Internal Lab) ตามมาตรฐาน ISO 9001, IATF 16949 & ISO 17025

Online Public Training by Zoom วันที่ 23/4/67 หลักสูตร : การตีความ/ทวนสอบ ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Interpretation) และการประมาณค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) สำหรับการสอบเทียบเองภายใน

ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 How to Verification, Intermediate check, Validation,Traceability and Inter-laboratory technique

บรรยากาศการอบรม In-house Training สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – GISTDA วันที่ 17 เมษายน 2565 หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017

ประชาสัมพันธ์

บริการ ISO/IEC 17025:2017 Consulting Project ราคาเริ่มต้นเพียง 102,000 บาทเท่านั้น

ขอนำเสนอบริการ ISO/IEC 17025:2017 Consulting Project ราคาเริ่มต้นเพียง 102,000 บาทเท่านั้น “ฟรีตรวจประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 1 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ” มี Package ที่เหมาะกับแต่ละองค์กรให้ลูกค้าเลือก

ประชาสัมพันธ์

บริการตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 17025:2017 (2 วัน)

TQC ขอนำเสนอบริการสุดพิเศษ บริการตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 Internal audit service for laboratory ราคาสุดพิเศษเพียง…38,000 บาทเท่านั้น (2 วัน) ***

ประชาสัมพันธ์

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตัวเอง TQC มีบริการตัวอย่างเอกสารทั้งระบบให้บริการ ในราคาลดพิเศษ จาก 35,500 เหลือเพียง 25,500 บาทเท่านั้น   พร้อมทั้งบริการหลังการขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบ

บริการของ TQC (Thailand)

ที่ปรึกษาจัดทำระบบ
(Consulting Project)

ตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit)

การจัดทำระบบเอกสาร
(Setup Document)

ฝึกอบรมภายในองค์กร
(In-house Training)

ตรวจประเมินเบื้องต้น
(Pre-Assessment)

ฝึกอบรมภายนอกองค์กร
(Public Training)

มาตรฐานสากล

IATF 16949:2016

(มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์)

ISO/IEC 17025:2017

(มาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ)

ISO 9001:2015

(มาตฐานระบบบริหารคุณภาพ)

ISO 14001:2015

(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ISO 45001:2018

(มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Integrated Management System

(มาตรฐานการบริหารแบบบูรณาการ)

Productivity and Quality Improvement

(การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ)