บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร IATF 16949:2016 Requirement and Implementation (Update SIs 1-25)

บรรยากาศการอบรม In-house Training

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7, 9 กันยายน 2565
หลักสูตร : IATF 16949:2016 Requirement and Implementation (Update SIs 1-25)
(ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ : ฉบับอัพเดท SIs 1-25)