Month: September 2021

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตัวเอง TQC มีบริการตัวอย่างเอกสารทั้งระบบให้บริการ ในราคาลดพิเศษ จาก 35,500 เหลือเพียง 25,500 บาทเท่านั้น   พร้อมทั้งบริการหลังการขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ     จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 ชม. ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยลูกค้าแจ้งเรื่องที่ต้องการปรึกษา     และเช็ควันว่างกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาในการปรึกษา 2. นอกเหนือจากโปรแกรม zoom ลูกค้าสามารถตั้งกลุ่ม Line กับทางวิทยากร     เพื่อใช้ในการสอบถามเรื่องต่างๆในการทำระบบได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง   ดาวน์โหลดูตัวอย่างเอกสาร (บางรายการ) ได้ที่  3. ตัวอย่างเอกสาร (บางส่วน)   ชื่อรายการเอกสารครบทุกข้อกำหนด ดูได้ที่ รายการเอกสาร 17025-2017 ทั้งระบบ   …

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ Read More »