Month: September 2021

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตัวเอง TQC มีบริการตัวอย่างเอกสารทั้งระบบให้บริการ ในราคาลดพิเศษ จาก 35,500 เหลือเพียง 25,500 บาทเท่านั้น   พร้อมทั้งบริการหลังการขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม     ลูกค้าสามารถตั้งกลุ่ม Line กับทางวิทยากร เพื่อใช้ในการสอบถามเรื่องต่างๆในการทำระบบได้   ดาวน์โหลดูตัวอย่างเอกสาร (บางรายการ) ได้ที่  3. ตัวอย่างเอกสาร (บางส่วน)   ชื่อรายการเอกสารครบทุกข้อกำหนด ดูได้ที่ รายการเอกสาร 17025-2017 ทั้งระบบ   คลิปการบรรยาย IEC 17025:2017 โดยวิทยากร อ.อังคพล คลิปแนะนำ : 15 ขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017 ด้วยตัวเอง-ไม่จ้างที่ปรึกษา   สอบถามเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่ พบูมาศ (ออย) E-mail …

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ Read More »