ประชาสัมพันธ์

วันที่ 22/10/64 Public Training by Zoom หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with workshop

Public Training by Zoom วันที่ 22 ต.ค. 64 หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with workshop (การจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ) ราคา 2,500 บาท/คน (ไม่รวม vat)   ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ 2. ใบสมัคร OnLine Public Training_TQC     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พบูมาศ (ออย) E-mail : pabumas@thequality-center.com Mobile : 089-695-2965  ID Line : pabumas  

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 ด้วยตัวเอง TQC มีบริการตัวอย่างเอกสารทั้งระบบให้บริการ ในราคาลดพิเศษ จาก 35,500 เหลือเพียง 25,500 บาทเท่านั้น   พร้อมทั้งบริการหลังการขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบ ISO/IEC 17025:2017 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ     จำนวน 3 ครั้งๆละ 3 ชม. ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยลูกค้าแจ้งเรื่องที่ต้องการปรึกษา     และเช็ควันว่างกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาในการปรึกษา 2. นอกเหนือจากโปรแกรม zoom ลูกค้าสามารถตั้งกลุ่ม Line กับทางวิทยากร     เพื่อใช้ในการสอบถามเรื่องต่างๆในการทำระบบได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง   ดาวน์โหลดูตัวอย่างเอกสาร (บางรายการ) ได้ที่  3. ตัวอย่างเอกสาร (บางส่วน)   ชื่อรายการเอกสารครบทุกข้อกำหนด ดูได้ที่ รายการเอกสาร 17025-2017 ทั้งระบบ   …

จำหน่าย…ตัวอย่างเอกสาร ISO/IEC 17025:2017 แบบเต็มระบบ Read More »

Package IATF 16949:2016 In-house & Zoom : 3 หลักสูตร / 4 วัน

IATF 16949:2016 Package สุดคุ้มด้วย  3 หลักสูตร / 4 วัน   Online by Zoom ราคา 44,000 บาท In-house Training ราคา 50,000 บาท   1. IATF 16949:2016 Requirement (1วัน) 2. IATF 16949:2016 Internal Auditing (1วัน) 3. Automotive Core Tools with Workshop (2วัน)         (APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC)   …

Package IATF 16949:2016 In-house & Zoom : 3 หลักสูตร / 4 วัน Read More »

บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation 

บรรยากาศการอบรม In-house Training บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด วันที่ 5-6 มีนาคม 2564 หลักสูตร : ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016 Requirement and Implementation (ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่)          

บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of Measurement and Method Validation with Workshop

บรรยากาศการอบรม In-house Training บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 หลักสูตร : ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of Measurement and Method Validation with Workshop (การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี – ภาคปฏิบัติ)      

บรรยากาศอบรม In-house Training หลักสูตร Automotive Core Tools (หลักสูตร 3 วัน)

บรรยากาศการอบรม In-house Training บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 หลักสูตร : IATF 16949:2016 Automotive Core Tools Technique (APQP & CP, PPAP, FMEA AIAG & VDA, MSA, SPC & Process Capability) เทคนิคการใช้เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์