หลักสูตร IATF 16949:2016

 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร  (Course Outline In-house Training)
มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016